top of page

GORETTI
Sobor fotgrafií

Fotografie zachycující sestru Goretti a její "Hangáry" - neobyčejné místo s neobyčejnou atmosférou.

Marie Goretti Boltnarová se narodila 1. ledna 1934 ve Svatobořicích u Kyjova.  Je česká katolická řeholnice, boromejka a spoluzakladetlka Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského. V  říjnu 2007 jí byla udělena Medaile Za zásluhy a to za její dílo v oblasti výchovy a péče o nemocné. 

více na www.pametnaroda.cz

odborné vedcení: Václav Jirásek

fotografie: Anna Pospíšilová

bottom of page