top of page

VZDĚLÁNÍ

2017-2018

2013-2017

2009-2013

MgA na UMPRUM, Praha, Atelier fotografie

pod vedením V. Jiráska

UMPRUM, Praha, Atelier malby

pod vedením J.Černického

BcA na UMPRUM, Praha, Atelier supermédií pod vedením F. Díaze a D.Kořínka

střední škola SUPŠ, Praha, obor Scénografie

2012

2011

Sibiř, kulturně vzdělávací výprava s ateliérem ArtIn pod vedením N.Verner

Finsko, Savonlinnan Ammatti - Ja Aikuisopistonstudijní program Leonardo Da Vinci

svářečské zkoušky ČSN 05 0705 ZP 111 1 1.1

pedagogické minimum, Výtvarná výchova pro ZŠ a SŠ

STUDIJNÍ STÁŽE

OSVĚDČENÍ

2017-2020

bottom of page